Jak dotąd, biologiczne środki czyszczące używane w przemyśle, na budowach, w gastronomii, czyszczeniu wycieków oleju itp. są bardzo rzadko stosowane, ponieważ efekt czyszczenia BIO rozpuszczalników w porównaniu z tradycyjnymi środkami czyszczącymi chemicznie jest bardzo niski. Biologiczne środki czyszczące wykonane z odnawialnych, łatwo degradowalnych surowców, wypadają słabo w procesie czyszczenia. Co ważne, obecnie stosowane BIO rozpuszczalniki muszą być dozowane w bardzo dużych ilościach aby uzyskać jakikolwiek efekt, co z kolei negatywnie wpływa na równowagę ekologiczną i ekonomiczną.
W przemyśle stosuje się głównie chemiczne i mocno żrące środki czyszczące w celu skrócenia czasu pracy. Przede wszystkim w przypadku czyszczenia pojazdów, silników i maszyn, stosuje się mocno korozyjne i chemiczne środki czyszczące.
 Co bardzo ważne i niepokojące, użytkownicy są zwykle niewystarczająco chronieni i codziennie bardzo ryzykują swoje zdrowie. Nie wszyscy wiedzą, że długotrwałe działanie rozpuszczalników chemicznych na skórę i narządy wewnętrzne takie jak np. płuca, stają się zauważalne dopiero po latach.
 Dlatego też naszym zadaniem było skoncentrowanie wysoce skutecznych składników roślinnych, tak aby były lepsze i skuteczniejsze od chemicznych środków czyszczących a także bezpieczne dla zdrowia ich użytkowników.